bestnoaccountcasinos.com

Privacy- en beleidsvoorwaarden

Ons website-adres is https://www.bestnoaccountcasinos.com.

Vertrouwen en betrouwbaarheid zijn van bijzonder belang voor onze gebruikers. Voor ons omvat dit ook de bescherming van persoonsgegevens, wat een van onze primaire bedrijfsprincipes is. Daarom verwerken wij persoonsgegevens op ons aanbod strikt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en in het bijzonder in overeenstemming met de vereisten van de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: GDPR). Hieronder willen wij u informeren over de verwerking van persoonsgegevens die door ons wordt uitgevoerd in overeenstemming met deze verordening (zie art. 13 GDPR). Lees ons privacybeleid aandachtig door.

Dit privacybeleid is opgesteld om diegenen die zich zorgen maken over hoe hun ‘persoonlijk identificeerbare informatie’ (PII) online wordt gebruikt, beter van dienst te zijn. PII, zoals beschreven in de Amerikaanse privacywet en informatiebeveiliging, is informatie die op zichzelf of met andere informatie kan worden gebruikt om een ​​enkele persoon te identificeren, contact op te nemen of te lokaliseren, of om een ​​persoon in context te identificeren. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door om een ​​duidelijk beeld te krijgen van hoe we uw persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, gebruiken, beschermen of anderszins behandelen in overeenstemming met onze website.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we van de mensen die onze blog, website of app bezoeken?

We verzamelen geen informatie van bezoekers van onze site. of andere details om u te helpen met uw ervaring.

Wanneer verzamelen we informatie?

We verzamelen informatie van u wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief of informatie invoert op onze site.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

We kunnen de informatie die we van u verzamelen gebruiken wanneer u zich registreert, een aankoop doet, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, reageert op een enquête of marketingcommunicatie, op de website surft of bepaalde andere sitefuncties op de volgende manieren gebruikt:

 • Om uw ervaring te personaliseren en ons in staat te stellen het type inhoud en productaanbiedingen te leveren waarin u het meest geïnteresseerd bent.
 • Om onze website te verbeteren om u beter van dienst te kunnen zijn.
 • Om ons in staat te stellen u beter van dienst te zijn bij het beantwoorden van uw verzoeken om klantenservice.
 • Om een wedstrijd, promotie, enquête of andere sitefunctie te beheren.
 • Om periodieke e-mails te sturen met betrekking tot uw bestelling of andere producten en diensten.

Hoe beschermen we uw gegevens?

 • We gebruiken geen kwetsbaarheidsscans en / of -scans volgens PCI-normen.
 • We bieden alleen artikelen en informatie. We vragen nooit om creditcardnummers.
 • We gebruiken regelmatig Malware Scanning.

Uw persoonlijke informatie bevindt zich achter beveiligde netwerken en is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen die speciale toegangsrechten hebben tot dergelijke systemen en die de informatie vertrouwelijk moeten houden. Bovendien wordt alle gevoelige / kredietinformatie die u verstrekt gecodeerd via Secure Socket Layer (SSL) -technologie.

We implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen wanneer een gebruiker zijn informatie invoert, indient of opent om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te waarborgen.

Alle transacties worden verwerkt via een gateway-provider en worden niet opgeslagen of verwerkt op onze servers.

Uw wettelijke rechten

In overeenstemming met de vereisten van de GDPR heeft u verschillende rechten die u tegen ons kunt doen gelden. Dit omvat het recht om bezwaar te maken tegen geselecteerde gegevensverwerking, in het bijzonder gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. De optie om bezwaar te maken wordt gemarkeerd tijdens het afdrukproces. Als u vragen heeft over onze gegevensbeschermingsinformatie, neem dan gerust contact met ons op. Hieronder vindt u de contactgegevens.

In principe verwerken wij persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke opslag- en bewaarplichten of totdat het betreffende doel niet langer van toepassing is of wanneer verwerking niet langer nodig is.

Onder bepaalde omstandigheden heeft u rechten op grond van gegevensbeschermingswetten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met Art. 15 GDPR,
 • Recht om onjuiste gegevens te corrigeren of om correcte gegevens aan te vullen in overeenstemming met Art. 16 GDPR,
 • Recht op verwijdering van uw gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met Art. 17 GDPR,
 • Recht op beperking van de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met Art. 18 GDPR,
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens in overeenstemming met art. 20 GDPR.

U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om een ​​van de andere rechten uit te oefenen). Een korte kennisgeving aan ons interne gegevensbeschermingskantoor is voldoende om uw rechten te doen gelden. Dit is te bereiken via e-mail op contact-us@bestnoaccountcasinos.com.

Minderjarigen

De Services zijn niet bedoeld voor gebruikers jonger dan 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u de Services niet gebruiken en geen persoonlijke informatie aan ons verstrekken.

We behouden ons het recht voor om alle persoonlijke informatie die van u is verzameld in te zien en te verifiëren. In het geval dat we erachter komen dat een gebruiker jonger dan 18 jaar informatie heeft gedeeld, zullen we dergelijke informatie verwijderen. Als je reden hebt om aan te nemen dat een minderjarige informatie met ons heeft gedeeld, neem dan contact met ons op via contact-us@bestnoaccountcasinos.com.

Gebruiken we ‘cookies’?

We gebruiken geen cookies voor trackingdoeleinden.

U kunt ervoor kiezen om uw computer u te laten waarschuwen telkens wanneer een cookie wordt verzonden, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. Dit doe je via je browserinstellingen. Aangezien de browser een beetje anders is, kijkt u in het Help-menu van uw browser voor de juiste manier om uw cookies te wijzigen.

Als u cookies uitschakelt, werken sommige functies die uw site-ervaring efficiënter maken mogelijk niet goed. die uw site-ervaring efficiënter maken en mogelijk niet goed werken.

Openbaarmaking door derden

We verkopen, verhandelen of anderszins geen overdracht van uw persoonlijk identificeerbare informatie aan externe partijen tenzij we gebruikers hiervan vooraf op de hoogte stellen. Dit omvat niet de hostingpartners van websites en andere partijen die ons helpen bij het beheren van onze website, het uitvoeren van ons bedrijf of het bedienen van onze gebruikers, zolang die partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te houden. We kunnen ook informatie vrijgeven wanneer de release gepast is om te voldoen aan de wet, ons sitebeleid af te dwingen of de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of anderen te beschermen.

Niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing, reclame of ander gebruik.

Links van derden

Af en toe, naar eigen goeddunken, kunnen we producten of diensten van derden op onze website opnemen of aanbieden. Deze sites van derden hebben een afzonderlijk en onafhankelijk privacybeleid. We zijn daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en activiteiten van deze gelinkte sites. Desalniettemin proberen we de integriteit van onze site te beschermen en verwelkomen we alle feedback over deze sites.

Google

De advertentievereisten van Google kunnen worden samengevat door de advertentieprincipes van Google. Ze zijn ingesteld om gebruikers een positieve ervaring te bieden. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

We gebruiken Google AdSense-advertenties op onze website.

Google gebruikt als externe leverancier cookies om advertenties op onze site weer te geven. Het gebruik van Google van de DART-cookie maakt het mogelijk om advertenties aan onze gebruikers weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze site en andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door naar het privacybeleid van Google Ad en Content Network te gaan.

We hebben het volgende geïmplementeerd:

Wij, samen met externe leveranciers zoals Google, gebruiken first-party cookies (zoals de Google Analytics-cookies) en third-party cookies (zoals de DoubleClick-cookie) of andere externe identificatoren samen om gegevens te verzamelen over gebruikersinteracties met advertentievertoningen en andere functies van advertentieservices die betrekking hebben op onze website.

Afmelden:

Gebruikers kunnen voorkeuren instellen voor hoe Google voor u adverteert via de pagina Google Ad Settings. Als alternatief kunt u zich afmelden door naar de Network Advertising Initiative Opt-Out-pagina te gaan of door de Google Analytics Opt-Out Browser-add-on te gebruiken.

California Online Privacy Protection Act

CalOPPA is de eerste staatswet in het land die commerciële websites en online services vereist om een ​​privacybeleid te publiceren. Het bereik van de wet strekt zich uit tot ver buiten Californië en vereist van een persoon of bedrijf in de Verenigde Staten (en mogelijk de wereld) dat websites exploiteert die persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten uit Californië verzamelen, om een ​​opvallend privacybeleid op zijn website te plaatsen met precies de informatie die wordt verzameld en die informatie personen of bedrijven waarmee het wordt gedeeld. – Zie meer op http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/#sthash.0FdRbT51.dpuf

Volgens CalOPPA gaan we akkoord met het volgende:

Gebruikers kunnen onze site anoniem bezoeken.

Zodra dit privacybeleid is gemaakt, zullen we er een link aan toevoegen op onze startpagina of minimaal op de eerste belangrijke pagina na het betreden van onze website.

Onze link Privacybeleid bevat het woord ‘Privacy’ en is gemakkelijk te vinden op de hierboven gespecificeerde pagina.

U wordt op de hoogte gebracht van wijzigingen in het privacybeleid:

 • Op onze Privacybeleid-pagina

Kan uw persoonlijke gegevens wijzigen:

 • Door ons te mailen

Hoe gaat onze site om met Do Not Track-signalen?

We respecteren Do Not Track-signalen en Do Not Track, planten cookies of gebruiken advertenties wanneer een Do Not Track (DNT) -browser-mechanisme aanwezig is.

Staat onze site het volgen van gedrag door derden toe?

Het is ook belangrijk op te merken dat we het volgen van gedrag door derden niet toestaan

COPPA (Children Online Privacy Protection Act)

Als het gaat om het verzamelen van persoonlijke informatie van kinderen onder de 18 jaar, geeft de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) ouders de controle. De Federal Trade Commission, het Amerikaanse bureau voor consumentenbescherming, handhaaft de COPPA-regel, waarin wordt beschreven wat exploitanten van websites en online services moeten doen om de privacy en veiligheid van kinderen online te beschermen.

We verkopen niet specifiek aan kinderen onder de 18 jaar.

Eerlijke informatiepraktijken

De Fair Information Practices Principles vormen de ruggengraat van de privacywet in de Verenigde Staten en de concepten die ze bevatten, hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van gegevensbeschermingswetten over de hele wereld. Het begrijpen van de Fair Information Practice Principles en hoe deze moeten worden geïmplementeerd, is van cruciaal belang om te voldoen aan de verschillende privacywetten die persoonlijke informatie beschermen.

Om in overeenstemming te zijn met Fair Information Practices, zullen we de volgende responsieve actie ondernemen, mocht er zich een datalek voordoen:

We zullen u via e-mail op de hoogte stellen

 • Binnen 1 werkdag

We zullen de gebruikers op de hoogte stellen via in-site notificatie

 • Binnen 1 werkdag

We gaan ook akkoord met het Individual Redress Principle, dat vereist dat individuen het recht hebben om wettelijk afdwingbare rechten na te streven tegen gegevensverzamelaars en verwerkers die zich niet aan de wet houden. Dit principe vereist niet alleen dat individuen afdwingbare rechten hebben tegen gegevensgebruikers, maar ook dat individuen een beroep doen op rechtbanken of overheidsinstanties om niet-naleving door gegevensverwerkers te onderzoeken en / of te vervolgen.

CAN-SPAM Act

De CAN-SPAM-wet is een wet die de regels vaststelt voor commerciële e-mail, eisen stelt aan commerciële berichten, ontvangers het recht geeft om te verhinderen dat e-mails niet meer naar hen worden verzonden, en harde straffen voor overtredingen vastlegt.

We verzamelen uw e-mailadres om:

 • Stuur informatie, beantwoord vragen en / of andere verzoeken of vragen

Om in overeenstemming te zijn met CANSPAM, gaan we akkoord met het volgende:

 • Gebruik geen valse of misleidende onderwerpen of e-mailadressen.
 • Identificeer het bericht op een redelijke manier als een advertentie.
 • Vermeld het fysieke adres van ons bedrijf of hoofdkantoor.
 • Controleer e-mailmarketingservices van derden op naleving, als die worden gebruikt.
 • Eer snel afmeld- / afmeldverzoeken.
 • Sta gebruikers toe om zich af te melden via de link onderaan elke e-mail.

Als u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, kunt u ons e-mailen op

 • Volg de instructies onderaan elke e-mail.

en we zullen u onmiddellijk verwijderen uit ALLE correspondentie.

Bijwerken:

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd herzien, naar eigen goeddunken, en de meest recente versie zal altijd op onze website worden geplaatst (zoals weergegeven in het kopje “Laatst herzien”).

Contact met ons opnemen

Contact met ons opnemenAls u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande informatie.
Bezoek onze contactpagina.

Copyright © 2021 | bestnoaccountcasinos.com | Alle rechten voorbehouden.